EDUKACJA PROEKOLOGICZNA

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

 

CELE:

·       rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;

·       uwrażliwienie na potrzeby środowiska;

·       zapoznanie z problemem ochrony środowiska, segregacji odpadów;

·       kształtowanie postaw proekologicznych ;

·       kształtowanie wrażliwości dzieci na bogactwo i piękno przyrody;

·       rozbudzanie w dzieciach naturalnej skłonności do dobrego traktowania zwierząt oraz za stan środowiska;

·  dostarczanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody: terenów zielonych w miastach, w szczególności ochrona drzew, krzewów, zwierząt (zwłaszcza w okresie zimy);

·     inicjowanie i podejmowanie prac na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu dzieci.

 

 

 

zadanie

 

sposób realizacji

termin

 

1. Udział w akcji "Sprzątanie świata"

 

- zbieranie odpadów (papiery, plastikowe butelki) do dużych worków na terenie ogrodów przedszkolnych: gr. I i II mały ogród, gr. III, IV i V duży ogród;

 

 

 

wrzesień

 

2. Gromadzenie darów jesieni przez wszystkie grupy w kącikach przyrody

 

- zbieranie przez dzieci wszystkich grup: żołędzi, kasztanów, nosków,jarzębiny, nasion, liści;

- obserwacja wzrostu mandarynki i dębu zasadzonych w latach ubiegłych

- udział w konkursach plastycznych z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego

- wykorzystanie bajek ekologicznych

- rymowanki przyrodnicze;

- założenie Zielonego Kącika w salach, obserwacja wzrostu: fasoli, szczypiorku

 

 

październik,

 

 

 listopad

 

 
cały rok szkolny

  

 

 luty

 

 

 

3. Organizowanie przez koordynatorów spotkań wszystkich grup

 

 

- utrwalanie wiadomości obejmujących tematykę przemijających pór roku: jesień, zima, wiosna, lato.

 

październik

marzec

 

4. Poznawanie bliższego i dalszego środowiska przyrodniczego

 

- spacery i wycieczki do ogrodu, parku, lasu (warsztaty ekologiczne);

- rozpoznawanie różnych gatunków drzew i krzewów;

- obserwacja wzrostu drzew zasadzonych w latach ubiegłych;

- obserwowanie zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku;

- prowadzenie obserwacji zwierząt  i roślin w ich naturalnym środowisku;

- wykorzystanie do obserwacji lup.

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

5. Pomoc ptakom i zwierzętom

 

- obserwacja ptaków, dokarmianie w trudnym okresie zimy;

- zbieranie karmy, koców dla zwierząt ze schroniska przy ul. Ślazowej

 

 

 w okresie zimy, grudzień styczeń

 

6. Włączenie sie do Kampanii Niezapominajkowej

 

- realizacja projektu "Drzewa wokół nas";

- udział w konkursach  przyrodniczych i ekologicznych

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

 

7. Akademie Przyjaciół Pszczół

 

- zajęcia tematyczne;

- udział w konkursach;

- obserwacja pszczół w  naturalnym środowisku;

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

8. Segregacja odpadów

 

- zbieranie nakrętek plastikowych dla wrocławskiego Hospicjum

 

 w ciągu całego roku szkolnego

 

 

9. Mamo, Tato - wolę wodę

 

- propagowanie i zachęcanie do picia wód mineralnych;

- udział w konkursach plastycznych;

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

10. Dzień Ziemi

 

- przywitanie Pierwszego dnia wiosny, konkursy przyrodnicze, korowód wokół przedszkola, wysłanie Marzanny do krainy wiecznej zimy;

- zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi.

 

 

 

marzec

 

 

 
22.04

 

 

11. Udział w projekcie Kubusiowi Przyjaciele Natury

 

 

- zajęcia tematyczne;

- prowadzenie zwiadów ekologicznych;

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

12. Święto Polskiej Niezapominajki

 

- sadzenie niezapominajek, innych kwiatów oraz drzew

- pielęgnacja roślin na rabatkach

 

kwiecień