EDUKACJA PROEKOLOGICZNA

Plan pracy na rok szkolny 2016/2017

 

CELE:

·       rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;

·       uwrażliwienie na potrzeby środowiska;

·       zapoznanie z problemem ochrony środowiska, segregacji odpadów;

·       kształtowanie postaw proekologicznych ;

·       kształtowanie wrażliwości dzieci na bogactwo i piękno przyrody;

·       rozbudzanie w dzieciach naturalnej skłonności do dobrego traktowania zwierząt oraz za stan środowiska;

·  dostarczanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody: terenów zielonych w miastach, w szczególności ochrona drzew, krzewów, zwierząt (zwłaszcza w okresie zimy);

·     inicjowanie i podejmowanie prac na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu dzieci.

 

 

 

zadanie

 

sposób realizacji

termin

 

1. Udział w akcji "Sprzątanie świata"

 

- wykonanie plakatów informujących o mającej odbyć się akcji;

- zbieranie odpadów (papiery, plastikowe butelki) do dużych worków na terenie ogrodów przedszkolnych: gr. I i II mały ogród, gr. III, IV i V duży ogród;

 

 

 

wrzesień

 

2. Gromadzenie w kącikach przyrody darów jesieni (tworzywa przyrodniczego)

 

- zbieranie przez dzieci wszystkich grup wiekowych: żołędzi, kasztanów, nosków,jarzębiny, nasion, liści;

- włożenie do doniczki z ziemią żołędzia, pestki moreli, obserwacja wzrostu małego dębu oraz małej moreli (gr, V);

- konkurs plastyczny dla wszystkich grup z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego

- z Rodzicami;

- wykorzystanie bajek ekologicznych do realizacji;

- rymowanki przyrodnicze;

- założenie na wiosnę Zielonego Kącika : obserwacja wzrostu fasoli z ziaren włożonych do ziemi i szczypiorku wyrastającego z cebuli;

 

 

październik,

 

 

 listopad

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

marzec

 

3. Organizowanie przez koordynatorów spotkań wszystkich grup

 

 

- utrwalanie wiadomości obejmujących tematykę przemijających pór roku (jesieni, zimy, wiosny)

 

październik

styczeń

kwiecień

 

4. Poznawanie bliższego i dalszego środowiska przyrodniczego

 

- spacery i wycieczki do ogrodu, parku, lasu;

- warsztaty ekologiczne;

- obserwowanie zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku;

- wykorzystanie do obserwacji lup,

- gr. starsze wycieczka do parku, lasu, na ogródki działkowe;

 

październik,

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

październik

 

5. Pomoc ptakom i zwierzętom w ciągu całego roku

 

- obserwacja ptaków, dokarmianie w trudnym okresie zimy;

- zbieranie karmy, koców dla zwierząt ze schroniska we Wrocławiu;

 

 

 

 

grudzień,

styczeń,

luty

 

6. Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci

 

udział w spotkaniach, szkoleniach, konkursach ekologicznych organizowanych przez WDUŚ

 

 

cały rok

 

7. Włączenie sie do Kampanii Niezapominajkowej

 

- realizacja projektu "Drzewa wokół nas";

- udział w konkursach  przyrodniczych i ekologicznych

 

 

cały rok

 

 

 

8. Akademie Przyjaciół Pszczół

 

- zajęcia tematyczne;

- udział w konkursach;

- obserwacja pszczół w  naturalnym środowisku;

 

 

cały rok

 

9. Segregacja odpadów

 

- zbieranie nakrętek plastikowych  

- wykonanie plakatu; informującego o zbiórce zużytych baterii;

 

 

 

cały rok

 

10. Mamo, Tato - wolę wodę

 

- propagowanie i zachęcanie do picia wód mineralnych;

- udział w konkursach plastycznych;

 

cały rok

 

11. Dzień Ziemi

 

- przywitanie Pierwszego dnia wiosny, konkursy przyrodnicze,

piosenki, korowód wokół

przedszkola, wysłanie Marzanny do Krainy wiecznej zimy;

- zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi na terenie placówki;

 

 

 

marzec

 

 

 

 

maj

 

12. Udział w projekcie Kubusiowi Przyjaciele Natury

 

 

- zajęcia tematyczne;

- prowadzenie zwiadów ekologicznych;

 

cały rok

 

13. Święto Polskiej Niezapominajki

 

- sadzenie kwiatów

ogrodowych i drzewek;

- pielęgnacja roślin na rabatach przedszkolnych;

- udział w konkursach organizowanych  przez przedszkola

 

kwiecień

 

 

 

 

cały rok