Działania prozdrowotne

 

Program „Na ścieżce zdrowia”z zakresu promocji zdrowia

- harmonogram działań w roku szkolnym 2018/2019

 

Ogólne obszary działania

Zadania

Terminy realizacji

Kryterium sukcesu

Doskonalenie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola

Rady Pedagogiczne Szkoleniowe

 

 

Uczestnictwo koordynatorek
 w kursach, warsztatach oraz cyklicznych imprezach dotyczących promocji zdrowia

 

Uczestnictwo koordynatorek w XII Wrocławskich Dniach Promocji Zdrowia, przekazanie personelowi oraz rodzicom informacji nt. wydarzenia

 

Uczestniczenie personelu przedszkola w szkoleniach dotyczących higieny i profilaktyki zdrowia

 

wg zapotrzebowania

 

 

przynajmniej 1 raz w semestrze

 


23-24 września 2018 r.

 

 

 

 wg zapotrzebowania

 

Poszerzenie wiedzy nauczycieli, podniesienie jakości pracy placówki

 

Wprowadzanie innowacji w zakresie promocji zdrowia w placówce

 

 

Pozyskanie materiałów edukacyjnych oraz inspiracji dla dalszych działań
w zakresie promocji zdrowia

 

 

Poszerzenie wiedzy nauczycieli, podniesienie jakości pracy placówki

 

 

Profilaktyka chorób dla dzieci i personelu

Udział w programie Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3 – 5 lat

 

 

 

 

 

 

 
Pogadanka z lekarzem okulistą na temat właściwej higieny wzroku

 

 

 

Konsultacje z logopedą i psychologiem

 

 

 

Spotkanie z panią Jesienią – Zdrowe dary jesieni

 

 

 

 

 Międzynarodowy Dzień Wody- prezentacja multimedialna, konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, eksperymenty z wodą

 

 

Zorganizowanie Przedszkolnego przeglądu piosenki oraz teatrzyku z okazji Światowego Dnia Zdrowia

 

Dołączenie do akcji Sprzątanie świata

 

 

 

 

Nauka segregowania śmieci

 

 

 

 

 

Dwa razy w semestrze – osobno dla dzieci i rodziców:

Wrzesień i październik 2018,

Marzec i kwiecień 2019

 

 

 

 

w II semestrze

 

 

 

według zapotrzebowania

 

 

 

październik-listopad

 

 

 

 

 

22 marca
2019

 

 

 

 kwiecień 2018

 

 

wrzesień 2018

 

 

 

 
Przez cały rok szkolny

 

 

 

Zmniejszenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku 3 – 5 lat poprzez zintegrowane działania edukacyjne
i profilaktyczno-lecznicze

 

 

 

 

 

Wdrożenie właściwych nawyków związanych z higieną, oswajanie dzieci z wizytą w przychodni okulistycznej

 

Wspomaganie rodziców w radzeniu  sobie z problemami z zakresu logopedii i psychologii dziecka

 

Zdobycie przez dzieci wiedzy na temat sezonowości w diecie – poznanie jesiennych warzyw i owoców oraz przetworów, jakie można
 z nich zrobić

 

 

 

Uświadomienie dzieciom kluczowej roli wody w funkcjonowaniu wszystkich istot żywych. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci

 

Przedstawienie treści prozdrowotnych za pomocą niebanalnych środków wyrazu

 

Uświadamianie dzieciom, że zaśmiecanie i zanieczyszczanie  środowiska ma zły wpływ na nasze zdrowie

 

 

 

Uświadamianie dzieciom, że zaśmiecanie i zanieczyszczanie  środowiska ma zły wpływ na nasze zdrowie

Współpraca z innymi instytucjami

Współpraca z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

 

Współpraca z Policją– spotkania pod hasłem ,,Chcę być bezpieczny”. Poznawanie zasad bezpieczeństwa na ulicy,
w przedszkolu i w domu

 
Współpraca ze Strażą Pożarną

 

 

 

 

 

Współpraca z Wydziałem Środowiska wrocławskiego Urzędu Miejskiego, uczestnictwo w Programie Centrum Przyjazne Relacje Ludzie-Zwierzęta (spotkanie z psami i ich opiekunami)

 

Współpraca z Fundacją Maciek biega, spotkanie z przedstawicielem fundacji

 

 Współpraca z Dziennym Domem Pomocy przy ul. Skwierzyńskiej we Wrocławiu, występ jasełkowy dla seniorów

 

 Udział w ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON – włącz historię! – wysyłanie kartek do Powstańców Warszawskich

 

Współpraca z Wrocławskim Hospicjum dla dzieci – akcja zbierania nakrętek

 

Wizyta studentów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach akcji Szpital Pluszowego Misia

 

 

Wizyta studentów z Uniwersytetu Medycznego (Zakład Dietetyki)

 

 

„Sprintem do Maratonu” – akcja pod patronatem czasopisma Bliżej Przedszkola

 

 

Dzień Sportu – współpraca z okolicznymi  przedszkolami i szkołą podstawową

 

 

cały rok

 

 

 

 Listopad 2018

 

 

 

 II semestr

 

 

 

 

 

4 październik 2018

 

 

 

 II semestr

 

 

 grudzień 2019, maj/czerwiec 2019

 

 

 wrzesień-październik 2018

 

 

przez cały rok szkolny

 

 II semestr

 

 

 

II semestr

 

 

 

 maj 2019

 

 

 
5 kwietnia 2019

Uczestniczenie koordynatorów
 w ewentualnych szkoleniach, przekazywanie wiedzy nauczycielom i rodzicom

 

Zwiększanie bezpieczeństwa dzieci, poznanie zasad bezpiecznego zachowania, przypomnienie numerów alarmowych

 

Zwiększanie bezpieczeństwa dzieci, poznanie zasad bezpiecznego zachowania, przypomnienie numerów alarmowych

 

 

 

Zwiększanie bezpieczeństwa dzieci, zwiększanie bezpieczeństwa podczas kontaktu z psami

 

 

Rozumienie konieczności wsparcia chorych dzieci, zachęcanie dzieci i rodziców do aktywnego spędzania czasu

 

Oswajanie dzieci z problemem niepełnosprawności, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji

 

Kształtowanie postawy szacunku i empatii wobec osób starszych

 

 

 Kształtowanie postawy empatii wobec osób chorych

 

 
Oswojenie dzieci z badaniami lekarskimi i pobytem u lekarza, rozumienie konieczności poddania się leczeniu podczas choroby. Poznanie pracy lekarza

 

Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia, kształtowanie zdrowego stylu odżywiania

 

 

Zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej, doskonalenie współpracy grupowej

 

Zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej, doskonalenie współpracy grupowej

 

Współpraca z rodzicami dzieci

Gazetka przedszkolna – zamieszczanie artykułów o tematyce prozdrowotnej dla rodziców

 

Zapraszanie rodziców do współuczestniczenia w akcjach, konkursach i imprezach prozdrowotnych w przedszkolu

 

 

 

Szkolenia i warsztaty dla rodziców: psycholog, stomatolog

 

 

 

Ankiety dotyczące promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób, ankiety ewaluacyjne dotyczące programu prozdrowotnego

Raz w miesiącu

 

 

Na bieżąco, zgodnie z harmonogramem działań prozdrowotnych

 

 

 

Co najmniej raz w semestrze

 

 

 

 

Co najmniej raz w roku szkolnym

Przekazywanie rodzicom treści prozdrowotnych

 

Przekazywanie rodzicom treści prozdrowotnych, zachęcanie do podejmowania aktywnych działań prozdrowotnych

 

 

 

 

Zachęcanie rodziców do dzielenia się pomysłami i doświadczeniami w zakresie promocji zdrowia