Działania prozdrowotne

 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ - ROK SZKOLNY 2016/2017

 

OGÓLNE OBSZARY DZIAŁANIA

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

KRYTERIUM SUKCESU

Doskonalenie kadry pedagogicznej

Rada Pedagogiczna szkoleniowa: Zdrowy styl życia (instruktor higieny-Terenowa Stacja San- Epid)

 

 

Rada Pedagogiczna szkoleniowa: Stres a zdrowie psychiczne dziecka – techniki terapeutyczne

 

 

 

Rady Pedagogiczne szkoleniowe w ramach WDN - prowadzone przez koordynatorów

Uczestnictwo w kursach dotyczących promocji zdrowia

 

 

XI.2016

 

 

 

 I.2017

 

 

 

 

Według zapotrzebowania

 

Wpływ stylu życia na zdrowie i życie

 

 

 Jak pomóc dziecku w stresujących sytuacjach

 

 

 


Innowacje w ramach promocji zdrowia w placówce

 

 

Profilaktyka chorób dla dzieci i personelu

Udział w Programach promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji : program wczesnego wykrywania wad

 

 

Udział w Programach promocji zdrowia i profilaktyki chorób u dorosłych: program edukacyjno – diagnostyczny wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

 

 

Udział w kampaniach edukacyjno – profilaktycznych:

 „Trzymaj się prosto”, „Wrocławskie Dni Profilaktyki Onkologicznej”, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie  żywienia i aktywności fizycznej”

 

 

 

 Udział w konkursach, festynach i warsztatach organizowanych przez Wydział Zdrowia.

Według harmonogramu

 

 

 

 Według harmonogramu

 

 

 

  
Według harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Według harmonogramu

Pomoc dziecku i rodzinie w wykrywaniu wad i schorzeń

 

 

Profilaktyka chorób, znaczenie wczesnego wykrywania raka, dbałość o zdrowie

 

 

 Dbanie o higieniczny tryb życia – znaczenie prawidłowej postawy, prawidłowego odżywiania oraz ćwiczeń gimnastycznych dla zdrowia. Systematyczne kontrolowanie własnego stanu zdrowia.

 

 

 

 


 Wiedza dzieci na temat zapobiegania chorobom i sposobów dbania o zdrowie

 

 

 

Prelekcja lekarza:
- znaczenie odżywiania dla zdrowia,
- alergie,
- profilaktyka chorób nowotworowych.

 

 

 

Konsultacje z logopedą i psychologiem

 

 

 

 

 

Spotkania w ramach akcji: „Trzymaj się prosto”,

„Nikotyna, alkohol, narkotyki”,
„Racjonalny tryb życia”,

 

 
Gazetka przedszkolna

III. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Według zapotrzebowania

 

 

 

 
Raz na kwartał

Wiedza o problemach zdrowotnych, jakie mogą wywołać nieprawidłowości żywieniowe

 

 

 

 Pomoc rodzicom w radzeniu sobie z problemami z zakresu logopedii i psychologii dziecka

 

 

 

Promocja zdrowego stylu życia

 

 

 

Rodzice otrzymują bieżące informacje na temat promocji zdrowia w przedszkolu

 

Współpraca z innymi instytucjami

 

Współpraca z Wydziałem Zdrowia

 

 

 

 

 Współpraca z innymi Przedszkolami Promującymi Zdrowie

 

 

Współpraca z Policją, Strażą Miejską (cykl spotkań: „Chcę być bezpieczny”) – działania w zakresie poznawania zasad bezpieczeństwa przez poszczególne grupy wiekowe

Cały rok

 

 

 

 

 Raz na pół roku

 

 

 
 Cały rok

Koordynatorzy uczestniczą w szkoleniach  i przekazują informacje nauczycielom oraz rodzicom

 

 
Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami  w zakresie promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych

 

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.