Działania prozdrowotne

 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ - ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Ogólne obszary działania

Zadania

Terminy realizacji

Kryterium sukcesu

Doskonalenie kadry pedagogicznej

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa: Wpływ osobowości nauczyciela na rozwój emocjonalno-społeczny przedszkolaka prowadzona przez psychologa

 

Uczestnictwo koordynatorek
 w kursach dotyczących promocji zdrowia

 

I półrocze

 

 

 

 
wg zapotrzebowania

Poszerzenie wiedzy nauczycieli, podniesienie jakości pracy placówki

 

 

Wprowadzanie innowacji
w zakresie promocji zdrowia w placówce

Profilaktyka chorób dla dzieci i personelu

Uczestnictwo koordynatorek w XI Wrocławskich Dniach Promocji Zdrowia, przekazanie personelowi oraz rodzicom informacji nt. wydarzenia

 

Uczestnictwo w programie Mamo, tato, wolę wodę!

 

 

 

 

 

Udział w programie Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3 – 5 lat

 

 

 

 

Wizyta studentów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach akcji Szpital Pluszowego Misia

 

 

 

Współpraca z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, projekt Ratujemy Misia – edukacja w zakresie pierwszej pomocy dla przedszkolaków

 

Pogadanka z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania dla dzieci

 

 

 


Konsultacje z logopedą i psychologiem

 

 

 

 

 

Spotkanie z panią Jesienią – Zdrowe dary jesieni

 

 

 

 
Zorganizowanie Przedszkolnego przeglądu piosenki i wiersza o tematyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia

 

Dołączenie do akcji Sprzątanie świataNauka segregowania śmieci

 

 
Gazetka przedszkolna – zamieszczanie artykułów o tematyce prozdrowotnej dla rodziców

23-24 września
2017 r.

 

 

 cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

od stycznia 2018 r.

 

 

 

 

 

listopad 2017

 

 

 

 

w roku 2017

 

 

 
w I semestrze

 

 

 

 

według zapotrzebowania

 

 

 

 

 

wg harmonogramu imprez

 

 

 

 kwiecień 2018

 

 

 
wrzesień 2017

 


kwiecień 2018

 

 
raz w miesiącu

Pozyskanie materiałów edukacyjnych oraz inspiracji dla dalszych działań
w zakresie promocji zdrowia

 

 
Podkreślanie roli wody w codziennej diecie. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci

 

 

Zmniejszenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku 3 – 5 lat poprzez zintegrowane działania edukacyjne
i profilaktyczno-lecznicze

 
Oswojenie dzieci z badaniami lekarskimi i pobytem u lekarza, rozumienie konieczności poddania się leczeniu podczas choroby. Poznanie pracy lekarza

 Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy

 

 
Poznanie piramidy zdrowego odżywiania, uświadomienie dzieciom, jakie problemy zdrowotne może wywołać niewłaściwe odżywianie

 

 
Wspomaganie rodziców w radzeniu  sobie z problemami z zakresu logopedii i psychologii dziecka

 

 

 Zdobycie przez dzieci wiedzy na temat sezonowości w diecie – poznanie jesiennych warzyw i owoców oraz przetworów, jakie można z nich zrobić

 

 

Przedstawienie treści prozdrowotnych za pomocą niebanalnych środków wyrazu

 

Uświadamianie dzieciom, że zaśmiecanie i zanieczyszczanie  środowiska ma zły wpływ na nasze zdrowie

 

Przekazywanie rodzicom treści prozdrowotnych

Współpraca z innymi instytucjami

Współpraca z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

 

 

 

Współpraca z Policją, Strażą Miejską – spotkania pod hasłem ,,Chcę być bezpieczny”. Poznawanie zasad bezpieczeństwa na ulicy,
w przedszkolu i w domu

 

Współpraca z Wydziałem Środowiska wrocławskiego Urzędu Miejskiego, uczestnictwo w Programie Centrum Przyjazne Relacje Ludzie-Zwierzęta

 

Współpraca z Fundacją Koci Zakątek, zajęcia Co mówi do nas kot?

 

Udział w akcji Marzycielska poczta

 

Współpraca z Fundacją Maciek biega, spotkanie z przedstawicielką fundacji, zachęcanie dzieci i rodziców do uczestniczenia w Biegu dla Maćka

 


Współpraca z Dziennym Domem Pomocy przy ul. Skwierzyńskiej we Wrocławiu, występ jasełkowy dla seniorów

 

Udział w ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON – włącz historię! – wysyłanie kartek do Powstańców Warszawskich

 

 

Nawiązanie współpracy z Evolution Academy – pokaz gimnastyki artystycznej

cały rok

 

 

 

 

 

 cały rok

 

 

 

 
wg harmonogramu

 

 


 wg harmonogramu

 

 

listopad 2017 grudzień 2017, maj/czerwiec 2018

 

 


grudzień 2017/2018

 
październik 2017


termin do ustalenia

Uczestniczenie koordynatorów
 w ewentualnych szkoleniach, przekazywanie wiedzy nauczycielom i rodzicom

 

Zwiększanie bezpieczeństwa dzieci, poznanie zasad bezpiecznego zachowania

 

 

Zwiększanie bezpieczeństwa podczas kontaktu z psami

 

 

 Zwiększanie bezpieczeństwa w kontakcie z kotami

 

 

Rozumienie konieczności wsparcia chorych dzieci

 
Oswajanie dzieci z problemem niepełnosprawności, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji

 

 Kształtowanie postawy szacunku i empatii wobec osób starszych

 

 

Kształtowanie w dzieciach postawy szacunku dla osób starszych oraz postawy patriotycznej, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej

 

Zachęcanie dzieci do aktywnego wypoczynku