Rytm dnia 2018/2019


6.30-7.00

 • Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

7.00-8.30

 • Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę
 • Rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi
 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela - praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym, praca z dzieckiem zdolnym, z dzieckiem wymagającym  pracy wyrównawczej, stymulującej
 • Zabawy zorganizowane przez nauczyciela - zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, ćwiczenia poranne
 • Czynności higieniczne

8.30 - 9.00

 • Śniadanie
 • Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć

9.00 -10.00

 • Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju w oparciu o podstawę programową dostosowane do wieku dziecka. Realizacja programów własnych, ćwiczenia i zabawy rytmiczne

10.00 -10.30

 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

10.30 -11.00

 • II śniadanie
 • Czynności higieniczne (mycie zębów)

11.00 - 12.00

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, spacery, obserwacja przyrody
 • Zajęcia z języka nowożytnego (język angielski)
 • Czynności samoobsługowe - ubieranie i rozbieranie się
 • Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowo- higieniczne

12.00-14.30

 • Obiad - zupa
 • Pobyt dzieci na powietrzu: zabawy, spacery, uprawa roślin, obserwacje przyrodnicze
 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi

14.30 -15.00

 • Czynności porządkowo - higieniczne
 • Obiad - II danie

15.00-16.30

 • Odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki oraz bajek
 • Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci
 • Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań
 • Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnym planem rozwoju dziecka
 • Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia
 • Rozchodzenie się dzieci

16.30 -17.00

 • Grupa zbiorcza, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań


*Zajęcia z religii są na życzenie i za ich zgodą pisemną w poszczególnych grupach.