Realizowana w naszym przedszkolu Innowacja pedagogiczna "Dostosowanie metody G. Domana do pracy z dzieckiem w przedszkolu" jest opracowana zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i została wpisana do dolnośląskiego rejestru innowacji Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Innowacja pedagogiczna składa się z trzech bloków:

Obszar rozwoju intelektualnego

W tym obszarze mieszczą się:

  • zabawy "w czytanie", które odbywają się trzy razy dziennie. Dzieci 3 - letnie czytają globalnie pojedyncze wyrazy, dzieci 4 - letnie wyrażenia dwuwyrazowe, a dzieci 5 - letnie czytają krótkie teksty. Zabawy te umożliwiają dzieciom szybkie opanowanie umiejętności czytania, co umożliwi im w przyszłości samodzielne zdobywanie wiedzy. Zdecydowanie łatwiej będzie im odnaleźć się w świecie informacji. Dzieci czytając tak wcześnie, przez całe życie będą czytały sprawniej niż ci, którzy nie mieli tego szczęścia.
  • pokaz i omawianie bitów informacji (duże, kolorowe ilustracje), poprzez które, dzieci poszerzają swoją wiedzę na temat przyrody, nauki, plastyki, muzyki, literatury, anatomii i historii.

Obszar rozwoju ruchowego

Wspomaganie rozwoju inteligencji ruchowej odbywa się poprzez pełzanie, czworakowanie, roling, ćwiczenia na równoważni, chodzenie i bieganie naprzemienne. Rozwijając sprawność ruchową dzieci, przyczyniamy się do rozwoju ich mózgu, tworząc podstawy sprawnego uczenia się. Zatem rozwijając sprawność fizyczną dzieci nie tylko dbamy o ich kondycję fizyczną, ale również rozwijamy koordynację wzrokowo - ruchową, sprawność intelektualną, czyli dobrą koncentrację i pamięć oraz szybkie kojarzenie.

Obszar rozwoju społeczno - emocjonalnego

Realizacja tego obszaru odbywa się poprzez uczenie dzieci zachowań niezbędnych do wchodzenia w skuteczne i zadawalające relacje interpersonalne oraz wskazywanie zasad i norm współżycia społecznego. Uczenie opisanych wyżej zachowań odbywa się poprzez prezentację bitów społecznych (ilustracji) przedstawiających zachowania społeczne oraz odgrywanie przez dzieci scenek i ról dramowych, będących formą wdrożenia umiejętności, kompetencji i wzorów zachowań prospołecznych. Dzieci uczą się radzenia sobie negatywnymi emocjami, rozpoznawania i nazywania uczuć oraz poznają zachowania asertywne.