Projekt "Sztafeta szkół - Stop Mowie Nienawiści!"

 Szanowni Rodzice!
Przedszkole nr 52 bierze udział w projekcie "Sztafeta szkół - Stop Mowie Nienawiści!", organizowanym przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS). Projekt trwa od momentu przejęcia sztafety - będzie to 17 stycznia 2019 r. Od tego momentu będziemy wdrażać plan edukacyjny dla pracowników przedszkola, rodziców i dzieci - zapraszamy do śledzenia informacji na ten temat na stronie oraz tablicach informacyjnych Przedszkola. Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci, rodziców oraz nauczycieli wrocławskich placówek oświatowych na przejawy dyskryminacji, kształtowanie postaw tolerancji i empatii.  
Koordynator: Ewa Domagała

O projekcie: https://www.wroclaw.pl/sztafeta-szkol-stop-mowie-nienawisci  

stop-mowie-nianwisci-02.jpg

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania kwiaty linie gify