Programy

Realizujemy w przedszkolu program wychowania przedszkolnego:

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci - Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby - Żabińskiej. MAC Edukacja.
Nasze przedszkole. Program wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich - Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby - Żabińskiej, MAC Edukacja.

Ponadto realizujemy:
  1. Program własny  Rady Pedagogicznej - "Dostosowanie metody G. Domana do pracy z dzieckiem w przedszkolu".
  2. ,,Zdrowy przedszkolak” - program z zakresu promocji zdrowia opracowany przez Teresę Lech i Barbarę Konecką.
  3. ,,Program wczesnego wspierania dzieci 4 i 5 letnich z obszaru ryzyka dysleksji" opracowany przez Edytę Kędzierską.
  4. ,,Czytajmy dzieciom książki" - program propagujący czytelnictwo wśród dzieci i rodziców opracowany przez Jolantę Gągorowską.