PLAN DZIAŁAŃ CZYTELNICZYCH  NA ROK 2017/2018  W PRZEDSZKOLU NR 52 WE WROCŁAWIU

 

KOORDYNATORZY AKCJI : Ewa Kusza, Jolanta Gągorowska

CEL: rozwijanie zainteresowań książką wśród dzieci w wieku przedszkolnym


Plan działań na rok 2017/2018:

- codzienne głośne czytanie książek w ramach poobiedniego odpoczynku lub słuchanie bajek w formie audiobooków
(nauczyciele wszystkich grup)
- zapraszanie rodziców do głośnego czytania dzieciom bajek (2-3 razy w miesiącu we wszystkich grupach)
- udostępnienie rodzicom artykułów i informacji zachęcających do czytania dzieciom książek

- głośne czytanie bajek, baśni przez wolontariuszy z Gimnazjum nr 30

- głośne czytanie dzieciom przez znane osoby ze środowiska lokalnego

- poznawanie legend i podań polskich przybliżających kulturę i historię Polski

- organizowanie inscenizacji (w wykonaniu dzieci) na podstawie utworów literatury dziecięcej
- przedstawienie dzieciom inscenizacji utworów literatury dziecięcej w wykonaniu nauczycieli (3-4 razy w ciągu roku)

- zorganizowanie zbiórki książek na półeczkę bookcrossingową

- opieka nad półeczką bookcrossingową (uzupełnianie pozycji książkowych)

- opieka nad skrzyneczkami bookcrossingowymi w pobliżu naszego przedszkola ( Sky Tower - najstarsze grupy) - działania czytelnicze i artystyczne

- ,,Czytanie na dywanie"
-
,,Akcja Plecaczkowa”- kontynuowanie czytania dzieciom w domu rodzinnym (wypożyczenie do przeczytania w domu przez rodziców kilku książeczek umieszczonych w woreczku) - wszystkie grupy
- Akcja charytatywna ,,Książeczka dla dziecka”- zbiórka przez przedszkolaków książek dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka
- udział przedszkolaków w lekcjach bibliotecznych w Bibliotece przy ul.Lwowskiej (I półrocze) i bibliotece przy ul. Pretficza (II półrocze) propagowanie czytelnictwa - grupy IV, V
- udział w zajęciach ,,Przecinek i kropka” w Renomie (grupy najstarsze)
- zorganizowanie imprezy przedszkolnej ,,Dzień Książki" (E. Kusza, J.Gągorowska)
- zorganizowanie na terenie przedszkola konkursów plastycznych pt.
,,Literaccy bohaterowie wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima" - wykonanie plakatów zachęcających do udziału, wydrukowanie regulaminu, wyłonienie laureatów, wydrukowanie dyplomów, zakup drobnych upominków dla laureatów, zorganizowanie wystawy wszystkich prac na terenie placówki
- "Grupowy pamiętnik" - tworzenie książeczki zawierającej ważne wydarzenia z życia grupy (udział wszystkich grup)
- spotkania liderów akcji ,,Cały Wrocław czyta” w Gimnazjum nr 18 przy ul. Kłodnickiej
- udział w działaniach proponowanych przez liderów akcji ,,Cały Wrocław czyta"
- przesyłanie koordynatorom projektu zdjęć dokumentujących działania czytelnicze w placówce i poza nią
- przesłanie zdjęć dotyczących działań czytelniczych i bookcrossingowych na stronę internetową przedszkola
- udział przedszkolaków w konkursach zewnętrznych proponowanych przez inne placówki tematycznie związanych z książką
- zorganizowanie w przedszkolu we wszystkich grupach spotkania z autorką książek dla dzieci panią Anną Paszkiewicz
- realizacja programu własnego ,,Czytajmy dzieciom książki"