PLAN DZIAŁAŃ CZYTELNICZYCH  NA ROK 2018/2019  W PRZEDSZKOLU NR 52 WE WROCŁAWIU

 

KOORDYNATORZY AKCJI : Jolanta Gągorowska, Martyna Kazieczko

CEL: rozwijanie zainteresowań książką wśród dzieci w wieku przedszkolnym


Plan działań na rok 2018/2019:


- codzienne głośne czytanie książek w ramach poobiedniego odpoczynku lub słuchanie bajek w formie audiobooków (nauczyciele wszystkich grup)
- zapraszanie rodziców do głośnego czytania dzieciom bajek (2-3 razy w miesiącu we wszystkich grupach)
- udostępnienie rodzicom artykułów i informacji zachęcających do czytania dzieciom książek

- głośne czytanie bajek, baśni przez wolontariuszy z dawnego Gimnazjum nr 30

- głośne czytanie dzieciom przez znane osoby ze środowiska lokalnego

- poznawanie legend i podań polskich przybliżających kulturę i historię Polski

- organizowanie inscenizacji (w wykonaniu dzieci) na podstawie utworów literatury dziecięcej
- przedstawienie dzieciom inscenizacji utworów literatury dziecięcej w wykonaniu nauczycieli

- zorganizowanie zbiórki książek na półeczkę bookcrossingową

- opieka nad półeczką bookcrossingową (uzupełnianie pozycji książkowych)

- opieka nad skrzyneczkami bookcrossingowymi w pobliżu naszego przedszkola ( Sky Tower - najstarsze grupy) - działania czytelnicze i artystyczne

-,,Akcja Woreczkowa”- kontynuowanie czytania dzieciom w domu rodzinnym (wypożyczenie do przeczytania w domu przez rodziców kilku książeczek umieszczonych w woreczku) - wszystkie grupy

- Akcja charytatywna ,,Wielka
Zbiórka Książek 2019" - zbiórka książek dla placówek medycznych w których bę tworzone ,,Zaczytane biblioteki"
- udział przedszkolaków w lekcjach bibliotecznych w Bibliotece przy ul.Lwowskiej (I półrocze) i bibliotece przy ul. Pretficza (II półrocze) propagowanie czytelnictwa - grupy IV, V

- zorganizowanie imprezy przedszkolnej ,,Dzień Książki" (Gągorowska, Kazieczko).
- zorganizowanie na terenie przedszkola konkursu recytatorskiego pt.
,,Bohaterowie wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima" - wykonanie plakatów zachęcających do udziału, wydrukowanie regulaminu, wyłonienie laureatów, wydrukowanie dyplomów, zakup drobnych upominków dla laureatów. Gągorowska, Kazieczko).
-
udział w spotkaniach liderów akcji ,,Cały Wrocław czyta” w dawnym Gimnazjum nr 18 przy ul. Kłodnickiej
- udział w działaniach proponowanych przez liderów akcji ,,Cały Wrocław czyta"
- przesyłanie koordynatorom projektu zdjęć dokumentujących działania czytelnicze w placówce i poza nią
- przesłanie zdjęć dotyczących działań czytelniczych i bookcrossingowych na stronę internetową przedszkola
- udział przedszkolaków w konkursach zewnętrznych proponowanych przez inne placówki tematycznie związanych z książką
- udział przedszkolaków z grupy IV w ,,Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym" : ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury"
- realizacja programu własnego ,,Czytajmy dzieciom książki"