Cały Wrocław Czyta Dzieciom

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy w naszym przedszkolu realizację programu własnego „Czytajmy dzieciom książki” oraz akcję „Cały Wrocław czyta”. Podejmowane działania mają na celu rozbudzenie zainteresowania książką oraz wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci.

By nasze działania były skuteczne, proponujemy ich rozszerzenie w domu rodzinnym dziecka. Dlatego też, tak jak w roku ubiegłym we wszystkich grupach wiekowych będzie kontynuowana „Akcja woreczkowa” (dziecko wypożycza z przedszkola 5 książek wybranych przez siebie i w specjalnym na ten cel worku zabiera do domu by wspólnie z rodzicami przeczytać je i porozmawiać o ich treści).

Zachęcamy również rodziców do poobiedniego czytania dzieciom książek. Informacje dotyczące szczegółów u nauczycieli w grupie.


Plan działań na rok 2016/2017:


- codzienne głośne czytanie książek w ramach poobiedniego odpoczynku lub słuchanie bajek w formie audiobooków

- zapraszanie rodziców do głośnego czytania dzieciom bajek (2-3 razy w miesiącu we wszystkich grupach)
- udostępnienie rodzicom artykułów i informacji zachęcających do czytania dzieciom książek

- głośne czytanie bajek, baśni przez wolontariuszy z Gimnazjum nr 30

- głośne czytanie dzieciom przez znane osoby ze środowiska lokalnego

- poznawanie legend i podań polskich przybliżających kulturę i historię Polski

- organizowanie inscenizacji na podstawie utworów literatury dziecięcej

- zorganizowanie zbiórki książek na półeczkę bookcrossingową

- opieka nad półeczką bookcrossingową (uzupełnianie pozycji książkowych)

- opieka nad skrzyneczkami bookcrossingowymi w pobliżu naszego przedszkola ( Sky Tower - najstarsze grupy) - działania czytelnicze i artystyczne

- ,,Czytanie na dywanie"
-
,,Akcja Plecaczkowa”- kontynuowanie czytania dzieciom w domu rodzinnym (wypożyczenie do przeczytania w domu przez rodziców kilku książeczek umieszczonych w woreczku) - wszystkie grupy
- Akcja charytatywna ,,Książeczka dla dziecka”- zbiórka przez przedszkolaków książek dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka
- udział przedszkolaków w lekcjach bibliotecznych (raz w miesiącu) w Bibliotece przy ul. Pretficza w Wojskowym Klubie "OKO" propagowanie czytelnictwa - grupy IV, V
- udział w zajęciach ,,Przecinek i kropka” w Renomie (grupy najstarsze)
- zorganizowanie imprezy przedszkolnej ,,Dzień Książki"
- zorganizowanie na terenie przedszkola konkursów plastycznych pt.
,,Literaccy bohaterowie wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima" - wykonanie plakatów zachęcających do udziału, wydrukowanie regulaminu, wyłonienie laureatów, wydrukowanie dyplomów, zakup drobnych upominków dla laureatów, zorganizowanie wystawy wszystkich prac na terenie placówki
- spotkania liderów akcji ,,Cały Wrocław czyta” w Gimnazjum nr 18 przy ul. Kłodnickiej
- udział w działaniach proponowanych przez liderów akcji ,,Cały Wrocław czyta"
- przesyłanie koordynatorom projektu zdjęć dokumentujących działania czytelnicze w placówce i poza nią
- przesłanie zdjęć dotyczących działań czytelniczych i bookcrossingowych na stronę internetową przedszkola
- udział przedszkolaków w konkursach zewnętrznych proponowanych przez inne placówki tematycznie związanych z książką
- zorganizowanie w przedszkolu we wszystkich grupach spotkania z autorką książek dla dzieci panią Anną Paszkiewicz
- realizacja programu własnego ,,Czytajmy dzieciom książki"
- udział w projekcie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 - ,,Zrób sobie książkę"

 

KOORDYNATORZY PROJEKTU: Ewa Kusza, Jolanta Gągorowska