PLAN DZIAŁAŃ CZYTELNICZYCH  NA ROK 2019/2020  W PRZEDSZKOLU NR 52 WE WROCŁAWIU

 

    KOORDYNATORZY AKCJI : Jolanta Gągorowska, Martyna Kazieczko, Maria Mierzwiak

    CEL: rozwijanie zainteresowań książką wśród dzieci w wieku przedszkolnym

 

     Koordynowane działania:

 • codzienne głośne czytanie książek w ramach poobiedniego odpoczynku lub słuchanie bajek w formie audiobooków (nauczyciele wszystkich grup)
 • zapraszanie rodziców do głośnego czytania dzieciom bajek (2-3 razy w miesiącu we wszystkich grupach)
 • udostępnienie rodzicom artykułów i informacji zachęcających do czytania dzieciom książek
 • głośne czytanie bajek, baśni przez wolontariuszy
 • głośne czytanie dzieciom przez znane osoby ze środowiska lokalnego
 • poznawanie legend i podań polskich przybliżających kulturę i historię Polski
 • organizowanie inscenizacji( w wykonaniu dzieci) na podstawie utworów literatury dziecięcej
 • przedstawienie dzieciom inscenizacji utworów literatury dziecięcej w wykonaniu nauczycieli
 •   zorganizowanie zbiórki książek na "półeczkę bookcrossingową
 • opieka nad półeczką bookcrossingową (uzupełnianie pozycji książkowych)
 • opieka nad skrzyneczkami bookcrossingowymi w pobliżu naszego przedszkola (Sky Tower, - najstarsze grupy)-działania czytelnicze i artystyczne
 • "Akcja Woreczkowa"- kontynuowanie czytania dzieciom w domu rodzinnym (wypożyczenie do przeczytania w domu przez rodziców kilku książeczek umieszczonych w woreczku) - wszystkie grupy
 • Akcja charytatywna -" Wielka Zbiórka Książek 2020" ( zbiórka książek dla placówek medycznych, w których będą tworzone "Zaczytane biblioteki"
 • udział przedszkolaków w lekcjach bibliotecznych  w Bibliotece przy ul. Pretficza -. propagowanie czytelnictwa - grupy III, IV,V
 • Zorganizowanie imprezy przedszkolnej "Dzień Książki" 
 • zorganizowanie na terenie przedszkola przegladu recytatorskiego - wykonanie plakatów zachęcających do udziału, wydrukowanie regulaminu, wyłonienie laureatów, wydrukowanie dyplomów, zakup drobnych upominków dla laureatów. ( koordynatorzy)udział w spotkaniach liderów akcji "Cały Wrocław czyta" w dawnym Gimnazjum nr 18 przy ul. Kłodnickiej
 • udział w działaniach proponowanych przez liderów akcji " Cały Wrocław czyta
 • przesyłanie koordynatorom projektu zdjęć dokumentujących działania czytelnicze w placówce i poza nią
 • przesłanie zdjęć dotyczących działań czytelniczych i bookcrossingowych na stronę internetową przedszkola.
 • udział przedszkolaków w konkursach zewnętrznych proponowanych przez inne placówki tematycznie związanych z książką
 • udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym "Magiczna moc bajek" czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek, baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
 • realizacja programu własnego „Czytajmy dzieciom książki”.