Kontakt


ul. Łączności 5-7, Wrocław - okolice Ronda przy ul. Powstańców Śląskich
mail: przedszkole-52 @o2.pl
tel. 71/7986796

Telefony do poszczególnych grup:

Grupa I ,,Misie"  (Pani Katarzyna Krajewska, Pani Iwona Błażków ) - tel. 071 7986796 wew. 201.
Grupa II  ,,Kotki" ( Pani Edyta Kędzierska, Pani Ewa Domagała) - tel. 071 7986796 wew. 202.
Grupa III ,,Pszczółki"  (Pani Ewa Kusza, Maria Mierzwiak, Pani Magdalena Kotlarz Michalska) tel. 071 7986796 wew. 203.
Grupa IV ,,Biedronki" (Pani Jolanta Gągorowska, Pani Martyna Kazieczko) - tel .071 7986796 wew. 205.
Grupa V ,,Krasnale"  (Pani Katarzyna Gancarska, Pani Natalia Urbańska) - tel. 071 7986796 wew. 204.

Przedszkole nr 52 to dwie poniemieckie wille połączone przejściem. Otoczone jest pięknym ogrodem z wydzieloną częścią (mały ogród) dla dzieci najmłodszych. Jest pięć grup. Przedszkole posiada własną kuchnię, która przygotowuje dla dzieci pięć posiłków (I śniadanie, II śniadanie, obiad - zupa, obiad - II danie). Posiłki odznaczają się wysoką jakością i są przygotowywane przy użyciu pieca konwekcyjno-parowego. Placówka od wielu lat należy do przedszkoli promujących zdrowie. Potwierdzają to otrzymane Certyfikaty:

,,Stołówka z Certyfikatem Zdrowego i Racjonalnego Żywienia"

,,Certyfikat Przynależności do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie”

,,Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”

 

 

 

 

 Zapraszamy!

 Kadra Przedszkola

Magdalena Kotlarz-Michalska - Dyrektor Przedszkola
Iwona Łachman- wicedyrektor

Grupa I Misie

Katarzyna Krajewska
Iwona Błażków

 

Grupa II Kotki

Ewa Domagała
Edyta Kędzierska

 

 

Grupa III Pszczółki

Ewa Kusza
Maria Mierzwiak
Magdalena Kotlarz-Michalska

 


 

Grupa IV Biedronki

Jolanta Gągorowska
Martyna Kazieczko


 


Grupa V Krasnale

Natalia Urbańska
Katarzyna Gancarska

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju i kształcenie specjalne:

Karolina Cieńska - logopeda

Personel Pomocniczy:

Jolanta Hajduk - intendent

Dorota Chomacka - pomoc nauczyciela

Aneta Kukla - pomoc nauczyciela

Magdalena Czajkowska, Grażyna Krupa, Maria Stawiarska, Wioletta Małysz, Anna Sobko - pomoc techniczna

Renata Tarnowska - szef kuchni

Aldona Trosko, Grażyna Lisowiec - pomoc kucharza

Julian Pawlak - dozorca dzienny, konserwator, ogrodnik

MISJA Przedszkola:

 1. Przedszkole sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa każdemu dziecku.
 3. Przedszkole przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
 4. Dzieci w Przedszkolu Nr 52 mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
 5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
 6. Nauczyciele realizują założenia podstawy programowej, stale się dokształcają i tworzą klimat przyjaznego środowiska

Wizja

Nasz przedszkolak po 3-letnim pobycie w Przedszkolu:
 • Potrafi uważnie słuchać i rozumie przekaz słowny
 • Mówi o swoich potrzebach i oczekiwaniach adekwatnie do wieku
 • Potrafi poprosić o pomoc
 • Pyta, gdy czegoś nie rozumie
 • Rozpoznaje, nazywa i próbuje potwierdzać uczucia innych
 • Zna sposoby konstruktywnego wyrażania złości i często je stosuje
 • Potrafi adekwatnie do wieku przewidzieć negatywne skutki swojego zachowania
 • Próbuje rozwiązać konflikty z kolegami pokojowo lub szuka pomocy dorosłego
 • Współdziała z kolegami przestrzegając zasad obowiązujących w grupie
 • Rozpoznaje, kiedy ktoś potrzebuje pomocy i oferuje ją
 • Potrafi przyznać się do błędu i stara się go naprawić
 • Akceptuje odmowę dorosłego
 • Radzi sobie z odsunięciem od jakieś aktywności
 • Potrafi poprosić o pomoc w sposób akceptowany społecznie
 • Godzi się z zajęciem innego niż pierwsze miejsce
 • Akceptuje przegraną bez wpadania w gniew lub zamartwiania się
 • Potrafi czekać na swoją kolejkę
 • Jest gotowe do podjęcia nauki czytania i pisania