Zajęcia bezpłatne:

- katecheza – zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne prowadzone przez nauczyciela katechetę – po wyrażeniu przez rodziców zgody, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

- gimnastyka korekcyjna – 1 raz w tygodniu - poniedziałek. Ćwiczenia korygujące skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie; rozwijanie sprawności fizycznej, profilaktyka wad postawy; biorą udział wszystkie dzieci w ramach profilaktyki.
Prowadzi pani Renata Podyma

- zajęcia specjalistyczne z logopedą – 1 raz w tygodniu, zajęcia organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę; zajęcia prowadzi logopeda, zajęcia odbywają się indywidualnie.
Prowadzi pani Anna Andrzejewska
Godziny przyjmowania: piątek od 8: 00 do 13:00

- zajęcia specjalistyczne z psychologiem – terapeutyczne i profilaktyczne 2 razy w tygodniu – dla dzieci i rodziców – prowadzone indywidualnie i grupowo.
Prowadzi pani Elżbieta Srokowska - Pawelska 

Godziny przyjmowania: poniedziałek od 12:30 do 17:30 oraz wtorek od 6:30 do 11:30.

- kształcenie specjalne - 1 raz w tygodniu, dla dzieci z opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia odbywają się indywidualnie.
Prowadzi pani Karolina Cieńska, wtorek od 9:30 do 11:45.

- język angielski - 2 razy w tygodniu, biorą udział wszystkie dzieci.
Prowadzi pani