Zajęcia bezpłatne:

- katecheza – zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne prowadzone przez nauczyciela katechetę w grupach starszych – po wyrażeniu przez rodziców zgody, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, na prośbę rodziców możliwość katechezy w grupach młodszych.

- gimnastyka korekcyjna – 1 raz w tygodniu - poniedziałek. Ćwiczenia korygujące skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie; rozwijanie sprawności fizycznej, profilaktyka wad postawy; biorą udział wszystkie dzieci w ramach profilaktyki.
Prowadzi pani Renata Podyma

- zajęcia specjalistyczne z logopedą – 1 raz w tygodniu, zajęcia organizuje się dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę; zajęcia prowadzi logopeda, zajęcia odbywają się indywidualnie.
Prowadzi pani Anna Andrzejewska
Godziny przyjmowania: piątek od 8: 00 do 13:00

- zajęcia specjalistyczne z psychologiem – terapeutyczne i profilaktyczne 2 razy w tygodniu – dla dzieci i rodziców – prowadzone indywidualnie i grupowo.
Prowadzi pani Elżbieta Srokowska - Pawelska  i pani Magdalena Bas


Godziny przyjmowania:
pani Elżbieta Srokowska-Pawelska - czwartek od 6:30 do 11:30
pani Magdalena Bas - wtorek od 12:30 do 17:30

- język angielski - 2 razy w tygodniu, biorą udział wszystkie dzieci.
Prowadzi pani Martyna Kazieczko (gr. I i II)
i pani Natalia Kapała (gr. III, IV, V)

- Mali Wspaniali - 1 raz w tygodniu - czwartek, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami sztuk walki, w zajęciach biorą udział dzieci 4-5 letnie.
Prowadzi pani Żaneta Jaś

- Szachy w przedszkolu - 1 raz w tygodniu - czwartek, biorą udział dzieci 4 i 5 letnie.
Prowadzi pani Paulina Cagara